Προϊόντα

Όλα τα προϊόντα παράγονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Η παραγωγή γίνεται από μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και είναι αυτοματοποιημένη σε μεγάλο βαθμό.

Όλες οι εργασίες που συμβάλλουν στην ποιότητα του προϊόντος όπως η μεταφορά, το ζύγισμα, η θέρμανση και η ανάμιξη, γίνονται αυτοματοποιημένα εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα χωρίς τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους.

Τα προϊόντα μας παράγονται από τις εξής τρεις μονάδες:

Downloading image...

Λατομείο - Πλυντήριο αδρανών υλικών (Χαλαζιακά)

Η εταιρεία μας διαθέτει αδρανή υλικά για όλες σας τις ανάγκες. Τα αδρανή υλικά είναι χαλαζιακά, γεγονός που εγγυάται μεγαλήτερη αντοχή.

Αδρανή υλικά:

 1. Άμμος Φυσική Πλυμένη 0–2 mm
 2. Άμμος Φυσική Πλυμένη 0–6 mm
 3. Ψηφίδα Πλυμένη 6-12 mm
 4. Χαλίκι Πλυμένο 12,00 – 31,5 mm
 5. Άμμος Θραυστή 0-4 mm
 6. Ρυζάκι Θραυστό 4-8 mm
 7. Ψηφίδα Θραυστή 8-12 mm<
 8. Ψηφίδα Θραυστή 12-20 mm
 9. Χαλίκι Θραυστό 16-31.5 mm
 10. Θραυστό Υλικό Οδοστρωσίας 0-22.4mm (3A της ΠΤΠ O 155)
 11. Υλικό Οδοστρωσίας 0-40 mm (Υλικό Υπόβασης της ΠΤΠ Ο 150)

 Η παράδοση των παραπάνω προϊόντων μπορεί να γίνει είτε χύμα είτε σε σάκους Big Bag.

Downloading image...

Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος

Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος έχει την δυνατότητα παραγωγής όλων των ποιοτήτων σκυροδέματος που απαιτούνται τόσο από τους υφιστάμενους εθνικούς κανονισμούς όσο και από τον Ευροκώδικα.

Ενδεικτικά προϊόντα μας είναι:

 1. C 8/10 Άοπλο
 2. C 12/15 Άοπλο
 3. C 12/15 Οπλισμένο
 4. C 12/15 Γαρμπιλομπετό
 5. C16/20 Άοπλο
 6. C16/20 Οπλισμένο
 7. C16/20 Γαρμπιλομπετό
 8. C16/20 Για βιομηχανικά δάπεδα
 9. C 20/25 Επιχρισμένο
 10. C 20/25 Ανεπίχριστο
 11. C 20/25 Παραθαλάσσιο
 12. C 20/25 Γαρμπιλομπετό
 13. C 20/25 Για βιομηχανικά δάπεδα
 14. C25/30 Παραθαλάσσιο
 15. C 30/37
 16. Τσιμεντοκονίες όλων των τύπων
Downloading image...

Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος

Πλούσια αποθέματα πρώτων υλών για την κάλυψη μεγάλων παραγγελιών.

Downloading image...

Έλεγχος ποιότητας

Στο εργαστήριο της εταιρείας γίνονται συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Downloading image...

Οχήματα μεταφοράς

Η επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητες μπετονιέρες και πρέσσες άριστα συντηρημένες.

Downloading image...

Αυτοματοποιημένη παραγωγή

Η γραμμή ελέγχου παραγωγής σκυροδέματος είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.
Η ζύγιση και η ανάμιξη των υλικών γίνεται αυτόματα εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα...

Downloading image...

Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος

Η μονάδα παρασκευής ασφαλτομίγματος είναι κατασκευασμένη με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και έχει την δυνατότητα να παράγει με τα ζητούμενα προϊόντα με άριστη ποιότητα. Τα προϊόντα φέρουν σήμανση CE.

Τα ασφαλτικά προϊόντα που παράγει είναι τα εξής:

 1. ΑΣ 10 Ασφαλτόμιγμα
 2. ΑΣ 12,5 Ασφαλτόμιγμα
 3. ΑΣ 20 Ασφαλτόμιγμα
 4. ΑΣ 31,5 Ασφαλτόμιγμα
 5. ΑΣ 12,5 Ασφαλτόμιγμα Αντιολισθηρό
 6. Ασφαλτοσκυροδέματα με τροποποιημένη άσφαλτο
 7. Γαλάκτωμα ΚΕ1 (συγκολλητική)
 8. Γαλάκτωμα ΚΕ5 (προεπάλειψη)
 9. Α265 Α’ κυκλοφορίας
 10. Α265 Β’ κυκλοφορίας
 11. Α260 Δ
 12. Α265 Β’ Ισοπεδωτική
 13. Α260 Β
 14. B265 κυκλοφορίας (χωρίς πιστοποίηση)
Downloading image...

Παραγωγή ασφαλτομίγματος

Η παραγωγή ασφαλτομίγματος γίνεται από υπερσύγχρονη μονάδα που εγγυάται την άριστη ποιότητά του.

Downloading image...

Άμεση διαθεσιμότητα

Το μεγάλο απόθεμα σε πρώτες ύλες εξασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτησή σας για κάθε όγκο παραγγελίας.

Downloading image...

Αυτοματοποιημένη παραγωγή

Η τροφοδοσία, το ζύγισμα και η θέρμανση γίνονται αυτόματα εκμηδενίζοντας την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους.

Downloading image...

Κεντρική επίβλεψη

Η επίβλεψη των εργασιών γίνεται από το κεντρικό κτήριο τόσο με ηλεκτρονικά συστήματα όσο και με οπτικό έλεγχο.

Α. & Θ. Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Αδρανή Υλικά
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Ασφαλτόμιγμα - Τεχνική Εταιρεία

Έδρα

6ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου-Οινόης, θέση Φρασινιά
Τηλ: 26210 95011
Fax: 26210 95029
email: info@nikoletopouloi.gr

Γραφείο

Μανωλοπούλου 42, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ: 26210-37307
Fax: 26210-26868
Κιν: 6932 562510    6932 562644
email: nikoletopouloi@gmail.com


©2017 Δημόπουλος Σταύρος~ 2021