Γενικά

Downloading image...

Παρουσίαση εταιρείας


H εταιρεία ιδρύθηκε το 1978 από τον Ανδρέα Νικολετόπουλο, με την επωνυμία «Δ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με αντικείμενο την εμπορία οικοδομικών - αδρανών υλικών καθώς και την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών. 

Το 1983 εισέρχεται άτυπα στην εταιρεία ο Θεμιστοκλής Νικολετόπουλος, ενώ το 1991 αλλάζει μορφή σε ομόρρυθμη με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» με μέλη τους Ανδρέα Νικολετόπουλο, Θεμιστοκλή Νικολετόπουλο και Ιωάννα Νικολετοπούλου με ταυτόχρονη διεύρυνση του αντικειμένου της στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων και έδρα τον Πύργο Ηλείας. 

Από το 2002 η εταιρεία λειτουργεί με τη σημερινή νομική μορφή της ως Ανώνυμης Εταιρείας και την επωνυμία «Ανδρέας & Θεμιστοκλής Νικία Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (ΦΕΚ 666/28.01.2002). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο 6ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου-Οινόης.

Η εταιρεία έχει ΜΕΕΠ 3ης Τάξης, δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και είναι στελεχωμένη με έμπειρο προσωπικό, ενώ κατέχει μεγάλο αριθμό ιδιόκτητων σύγχρονων Μηχανημάτων Έργων. Υπό τη διεύθυνση των Ανδρέα Νικολετόπουλου και Θεμιστοκλή Νικολετόπουλου παρουσιάζει ένα οργανωμένο με άρτια τεχνογνωσία σύνολο, ικανό να διεκπεραιώσει έγκαιρα και ποιοτικά κάθε μορφής έργου σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης με την υπερσύγχρονη και πλήρως αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας Αδρανών Υλικών (δυναμικότητας 300 ton/h), παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος (δυναμικότητας 100 m3/h) και παρασκευής Ασφαλτοσκυροδέματος (δυναμικότητας 230 ton/h) που διαθέτει, σε ιδιόκτητο χώρο 167 στρεμμάτων σε απόσταση 6 χιλιομέτρων από την πόλη του Πύργου, έχει πετύχει καθετοποίηση στην κατασκευή έργων και κατέχει σημαντικό μερίδιο στο χώρο εμπορίας των εν λόγω υλικών. 

Από τις 21/04/2009 η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  ISO 9001:2008, ενώ στα πλαίσια της διαρκής προσπάθειας για παραγωγή προϊόντων άριστων προδιαγραφών μέχρι και σήμερα, η εταιρεία έχει προβεί στην απόκτηση Πιστοποιητικών Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου (CE) τόσο για τα αδρανή υλικά (κατά τα πρότυπα ΕΝ 12620, ΕΝ 13043 & ΕΝ 13242) όσο και για την παραγωγή Ασφαλτοσκυροδέματος (κατά το πρότυπο ΕΝ 13108).

Ακολουθεί πιστοποίηση ISO 9001:2008 για την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, πιστοποίηση ISO 14001:2004 για την Διαχείριση Περιβάλλοντος και YAE OHSAS 18001:2007 για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία.


Downloading image...

Διοίκηση - Ανθρώπινο δυναμικό

Σημαντικό κεφάλαιο για την εταιρεία αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος της είναι η συνεχής εκπαίδευση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού της τόσο στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, όσο και στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία φροντίζει για την συστηματική κατάρτιση του προσωπικού της
Σήμερα εργάζονται στην εταιρεία « Ανδρέας & Θεμιστοκλής Νικία Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.» διπλωματούχοι μηχανικοί (ΑΕΙ – ΤΕΙ) διαφόρων ειδικοτήτων, οικονομολόγοι, λογιστές και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Διοικητικό Συμβούλιο

Θεμιστοκλής Ν. ΝικολετόπουλοςΠρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Ν. ΝικολετόπουλοςΑντιπρόεδρος
Αναστασία Σ. Θανοπούλου Μέλος
Διονύσιος Κ. Ψευδός Μέλος
Ιωάννα ΝικολετοπούλουΜέλος

Οργανόγραμμα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΕΥΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΕΥΔΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΧΤΥΠΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΕΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΕΜΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΙΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΚΤΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. & Θ. Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Αδρανή Υλικά
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Ασφαλτόμιγμα - Τεχνική Εταιρεία

Έδρα

6ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου-Οινόης, θέση Φρασινιά
Τηλ: 26210 95011
Fax: 26210 95029
email: info@nikoletopouloi.gr

Γραφείο

Μανωλοπούλου 42, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ: 26210-37307
Fax: 26210-26868
Κιν: 6932 562510    6932 562644
email: nikoletopouloi@gmail.com


©2017 Δημόπουλος Σταύρος~ 2021