Ανδρέας & Θεμιστοκλής Νικία Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Παρουσίαση εταιρείας

Γενικά

Παρουσίαση εταιρείας

Διοίκηση

Ανθρώπινο δυναμικό

Βιομηχανική μονάδα

Βιομηχανική μονάδα

Μονάδα θραύσης-Διαλογής-Πλύσης

Συγκρότημα σκυροδέματος

Συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος

Εξοπλισμός

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Μηχανήματα έργων

Μεταφορικά μέσα

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά CE

Πιστοποιητικά ISO

 

Προϊόντα

Προϊόντα

Σκυρόδεμα

Αδρανή

Ασφαλτόμιγμα

Πολυμέσα

Πολυμέσα

Φωτογραφίες

Βίντεο

 

about

Έλεγχος ποιότητας

Εργαστήριο

about

Δημόσια & ιδιωτικά έργα

Ενδεικτική λίστα με έργα της εταιρείας

about

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2015

Α. & Θ. Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Αδρανή Υλικά
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Ασφαλτόμιγμα - Τεχνική Εταιρεία

Έδρα

6ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου-Οινόης, θέση Φρασινιά
Τηλ: 26210 95011
Fax: 26210 95029
email: info@nikoletopouloi.gr

Γραφείο

Μανωλοπούλου 42, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ: 26210-37307
Fax: 26210-26868
Κιν: 6932 562510    6932 562644
email: nikoletopouloi@gmail.com


©2017 Δημόπουλος Σταύρος~ 2021